Điểm đến: Kansai

Kansai

Chùa Thanh Thủy

Cảnh tuyệt sắc của Cố Đô nhìn từ Chùa Ngôi Chùa di sản văn h…

Chùa Ninnaji

Ngôi Chùa của di sản văn hóa thế giới hòa quyện hài hòa với …

Tour điển hình: Kyoto

Tour điển hình: Osaka

Tour điển hình: Kobe

Tour điển hình: Nara