Thư viện sách quốc tế thiếu nhi

Thư viện sách quốc tế thiếu nhi

Thư viện quốc gia chuyên về sách thiếu nhi đầu tiên tại Nhật Bản

Thư viện sách quốc tế thiếu nhi trong thư viện quốc hội Nhật Bản là thư viện sách quốc lập với nhiều đầu sách chuyên dụng cho thiếu nhi và các tài liệu tra cứu liên quan trong và ngoài nước. Thư viện sách quốc tế thiếu nhi có 2 tòa nhà, Tòa nhà gạch xây dựng năm 1906 và Tòa nhà mái vòm hoàn thành vào năm 2015. Tòa nhà gạch đỏ với lối kiến trúc phục hưng mang tính lịch sử kết hợp với tòa nhà mái vòm với lối kiến trúc hiện đại tạo ra 1 phong cách rất lạ nhưng lại vô cùng hòa hợp cho toàn bộ cấu trúc của thư viện này. Thông qua các phòng trưng bày riêng biệt như phòng nghiên cứu sách thiếu nhi, phòng thiếu nhi, phòng tìm hiểu thế giới, phòng triển lãm sách thiếu nhi, bảo tàng sách và các triển lãm tại đây, Thư viện luôn gây ra sự hứng thú tới đây tìm hiểu sách thiếu nhi quốc tế cho trẻ em và cả người lớn.