Chùa Kenchoji

Cổng tam quan của Chùa Kenchoji tại Kamakura Gozan

Ngôi chùa của Phái thiền tông đầu tiên ở Nhật Bản với lịch sử hơn 460 năm.

Chùa Kenchoji đại bản doanh của Lâm Tế Tông được xây dựng vào năm 1253 là thiền viện lâu đời nhất tại Nhật Bản. Mặc dù Chùa đã suy thoái nhiều lần do các đợt thiên tai, nhưng dưới sự giúp đỡ của Mạc phủ Tokugawa, cổng tam quan, Pháp đường hoặc các Điện Phật đã được phục hồi lại như hình dáng ngày nay. Tại tang đường nằm sâu phía sau Chùa, nơi những khách hành hương không thể vào để tham quan thì hàng ngày vẫn diễn ra các hình thức tu luyện nghiêm khắc dành cho các tăng lữ. Tại Chùa có rất nhiều đại điểm nên tham quan và thờ lạy như cổng tam quan tạo cảm giác không gì lay đổ, Phật Điện nơi thờ phụng các vị Địa Tạng Bồ Tát, vườn phương trượng … Tất cả đều trang nghiêm và tạo ra kính ý cho người đến hành hương.