Bảo tàng mỹ thuật Uenonomori-bijutsukan

“Lá phổi xanh" công viên Ueno và Bảo tàng Ueno-no-Moribijutsukan

Một bảo tàng mỹ thuật nổi tiếng với nhiều triển lãm đặc biệt của nhiều loại tác phẩm nghệ thuật

Bảo tàng mỹ thuật Ueno-no-Moribijutsukan là một bảo tàng được điều hành bởi Hiệp mỹ thuật Nhật Bản thuộc đoàn thể pháp nhân công ích. Hiệp hội mỹ thuật Nhật Bản là 1 đoàn thể mỹ thuật đầu tiên được thành lập vào năm 1879 và Bảo tàng mỹ thuật Ueno-no-Moribijutsukan được thành lập vào tháng 4 năm 1972 để làm 1 địa điểm triển lãm tác phẩm của các hội viên trong hiệp hội. Bảo tàng mỹ thuật Ueno-no-Moribijutsukan là bảo tàng mỹ thuật tư nhân duy nhất trong Công viên Ueno, ngoài các triển lãm độc đáo của mình còn thường xuyên tổ chức các triển lãm lớn mang tính quốc tế ở nhiều lĩnh vực khác nhau như tranh Ukiyoe, Manga … nên rất được mọi người yêu thích