Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản : Tiếng Nhật

Nguồn gốc của tiếng Nhật

Nói về nguồn gốc của tiếng Nhật, vẫn chưa có Nhà ngôn ngữ học nào chắc chắn khẳng định về việc phát sinh của nó. Một số người cho rằng, nó thuộc ngôn ngữ Uralic và Altaic như tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cũng có những người khác đã chỉ ra sự tương đồng với tiếng Tamil được sử dụng ở Ấn Độ và các nơi khác. Trong tiếng Nhật vào thời cổ đại có nhiều từ Trung Quốc đã được đưa vào sử dụng, nhưng ngày nay do tính chất quốc tế hóa, khuynh hướng mượn từ tiếng Anh đưa vào sử dụng ngày càng nhiều hơn.

Chữ Kanji [hán tự] và chữ kana

Người Nhật cổ đại học từ Trung Quốc, đưa chữ trung quốc và hán tự vào sử dụng. Hán tự khởi đầu là chữ tượng hình dùng để biểu hiện ý nghĩ qua chữ, ví dụ chữ con sông sẽ dùng 3 nét gạch đứng để thể hiện dòng nước đang chảy. Người ta cho rằng hiện tại có khoản hơn 50.000 hán tự. Tuy nhiên ở Nhật có khoảng 3.000 chữ được sử dụng thường xuyên, trong đó có khoảng 2.000 chữ được học trong thời kỳ giáo dục bắt buộc (hết cấp 2). Ngoài ra, ở Nhật có 2 loại ký tự dùng để biểu hiện ngữ âm trong tiếng Nhật. 2 bộ chữ này được gọi là Hiragana và katakana mỗi bộ có 48 chữ được viết khác nhau nhưng lại có cách đọc giống nhau.

Kính ngữ

Giống như nhiều ngôn ngữ châu Á khác, tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Thái và tiếng Việt … tiếng Nhật cũng có nhiều tầng lớp khác nhau để biểu đạt kính ý của mình. Tuy nhiên, trong tiếng Nhật có hai loại để biểu đạt kính ngữ, 1 là kính ngữ dùng cho người khác và 1 là khiêm ngữ chính mình dùng để biểu hiện cho thành ý của mình. Đây là điều gây khó khăn cho những người đang học tiếng Nhật.