Liên Hệ

Liên Hệ

Mọi thắc mắc về dịch vụ của chúng tôi xin liên hệ.

Điện thoại / FAX

Điện thoại:03-5290-2111 [các ngày trong tuần 09: 30-18: 30]
FAX:03-5290-2112

Gửi thông tin liên hệ

Gởi các thông tin theo mẫu điền bên dưới.

[*] Là các hạng mục phải điền.

Nội dung thông tin muốn hỏi *
Họ và Tên *
E-mail*
Số điện thoại  *
Số fax
Sử dụng thông tin cá nhân* Tôi đồng ý 

※Xin vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư cho việc “Sử dụng thông tin cá nhân".