Đền

Đền

Đền NikkoToshogu

Ngôi đền hoa lệ thờ vị Tướng Quân Ieyasu Tokugawa, ngườ…

Đền Izumo Taisha

Ghé thăm ngôi đền các vị thần cổ đại Nhật Bản tọa lạc Đền Iz…