Tour điển hình: Tohoku

Tohoku

Sendai, Matsushima, Hiraizumi