Du lịch y tế

Du lịch y tế

Du lịch y tế

eBrand Travel hỗ trợ toàn diện cho Quý Khách đến Nhật theo các tour y tế như khám sức khỏa tổng quát hoặc chữa bệnh.


Giới thiệu các trung tâm Y tế

Hỗ trợ giới thiệu cho Quý Khách các trung tâm y tế phù hợp với nguyện vọng khám chữa bệnh của mình. Có thể kết hợp các loại trị liệu tùy theo các chương trình dịch vụ y tế, từ khám bệnh tổng quát, trị liệu tế bào, phục hồi chức năng cho cơ thể đến y học tái tạo để tiện cho việc đi lại của Quý Khách.


Hướng dẫn & thông dịch

Hỗ trợ Quý Khách theo chương trình toàn chuyến đi, từ Phi trường đến khách sạn và các trung tâm y tế. Ngoài ra, tùy theo yêu cầu khám chữa bệnh sẽ điều phối các thông dịch viên theo đúng yêu cầu Quý Khách.


Dịch tài liệu

Dịch tất cả các giấy tờ trong chuyến đi từ thông tin y tế của Quý Khách tại Việt Nam đến giấy đồng ý khám chữa bệnh, thông tin nhập viện, kết quả xét nghiệm, kết quả chẩn đoán, đơn thuốc … các giấy tờ của trung tâm y tế tại Nhật.


Hỗ trợ thủ tục VISA y tế

Chuyển phát các giấy liên quan đến lịch trình khám chữa bệnh và giấy tờ bảo lãnh của các trung tâm y tế.


Các vấn đề khác

Điều phối các chương trình khác như đón tiếp khách sạn, các dịch vụ liên quan đến du lịch.