MICE

MICE

Các dịch vụ MICE

Cung cấp các dịch vụ tin cậy như Hội nghị kinh doanh của công ty, du lịch khen thưởng, hội nghị quốc tế, triển lãm, hội thảo, du lịch cuối khóa học.


Hội nghị kinh doanh

Tổ chức thực hiện các cuộc họp kinh doanh, tiệc chào mừng, tiệc trao giải, Tiệc GALA, họp nhóm … tại các địa phương tại Nhật


Du lịch khen thưởng

Tổ chức triển khai các Tour khen thưởng, các tour kỷ niệm, các tour cho khách hàng ưu tú, tiềm năng.

Hội chợ du lịch, Tham gia sự kiện, Hội thảo

Tổ chức thực hiện lên kế hoạch tham gia sự kiện, triển lãm, hội thảo. Thiết kế và vận hành gian hàng tại các hội chợ thương mại tại Nhật. Điều động thông dịch viên, phương tiện đi lại, chỗ nghỉ trong thời gian tham gia


Du lịch cuối khóa

Tổ chức các buổi du lịch cuối khóa kết hợp trải nghiệm các tại các cơ quan giáo dục, viện bảo tàng, hiện trường sản xuất. Hỗ trợ toàn diện dựa theo yêu cầu đưa của Quý Khách về địa điểm cư trú, phương tiện đi lại, vận chuyển trang thiết bị …