Thông báo về việc cung ứng dịch vụ du lịch

Dựa vào quy định tại điều 25 khoản 1 của Luật kinh doanh du lịch. Chúng Tôi xin báo các thông tin như sau

1. Tên Công Ty: eBrand Lab Inc.

2. Tên thương mại: eBrand Lab [eBrand Travel]

3. Số đăng ký: Cung ứng dịch vụ du lịch số 20297, Thống đốc Tokyo

4. Ngày đăng ký: ngày 13 tháng 2 năm 2020

Tin tức