Khai thông lại tuyến đường Tateyama Kurobe Alps sau 4 tháng

“Đi bộ trong thung lũng tuyết" tại tuyến đường Tateyama Kurobe Alps

Đình chỉ chương trình “Đi bộ trong thung lũng tuyết" được tổ chức hàng năm

“Tuyến đường Tateyama Kurobe Alps", kết nối tỉnh Toyama và tỉnh Nagano đã được khai thông lại vào ngày 15 tháng 4 sau những tháng mùa đông. Tuy nhiên, để ngăn chặn sự lây lan của vi rút corona chủng loại mới, đã đình chỉ chương trình “đi bộ trong thung lũng tuyết" được tổ chức từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 22 tháng 6 trên toàn bộ tuyến đường Alps.

Nguồn: Tuyến đường Tateyama Kurobe Alps https://www.alpen-route.co.jp/