Gia hạn việc tổ chức Lễ hội Asakusajinja -Reitaisai 2020

Hiệp Hội hỗ trợ Đền Asakusa và Đền Asakusa đã thông báo tạm hoãn việc tổ chức lễ hội Asakusajinja-Reitaisai hay còn gọi là Sanjasai để phòng chống việc lây lan virut CORONA chủng loại mới trên diện rộng. Việc tạm hoãn lần này sẽ bao gồm tất cả hoạt động của lễ hội “Reitaisai-shikiten" và “Honshamikoshikakucho-Togyo". Lễ hội Reitaisai dự định sẽ được tổ chức vào ngày 16, 17 và 18 tháng 10 năm 2020 và phương pháp thực hiện sẽ dựa trên việc ưu tiên bảo vệ an toàn cho khách tham quan và người phụ trách lễ hội. Phương án cụ thể sẽ được quyết định và thông báo vào ngày 31 tháng 8 năm 2020.

Nguồn : Hiệp Hội hỗ trợ Đền Asakusa https://www.sanjasama.jp/