Hủy tổ chức “Lễ hội pháo hoa Tanabata Sendai” và “Lễ hội Tanabata Sendai” năm 2020

Lễ hội Tanabata Sendai

Hiệp hội tổ chức lễ hội Tanabata thành phố Sendai ở đông bắc Nhật Bản đã thông báo việc hủy tổ chức “Lễ hội pháo hoa Tanabata Sendai lần thứ 51" vào ngày 5 tháng 8 và “Lễ hội Tanabata Sendai" vào ngày 6 đến ngày 8 tháng 8. Đây là 2 lễ hội lớn của thành phố Sendai và được coi là góp phần làm cho mùa hè của khu vực này trở nên rực rỡ và ấn tượng hơn.

Nguồn: Hiệp hội tổ chức lễ hội Tanabata Sendai https://www.sendaitanabata.com/