Nyuto Onsenkyo đình chỉ kinh doanh

Cùng với việc hưởng ứng lệnh “tuyên bố tình trạng khẩn cấp" của Chính phủ trên toàn quốc, để phòng chống việc lây lan vi rút corona chủng loại mới cũng như bảo vệ sự an toàn của khách du lịch và nhân viên, Hiệp hội Nyuto Onsen cũng sẽ ngưng hoạt động hoặc rút ngắn thời gian kinh doanh của các khách sạn và nhà nghỉ tại đây. Dưới đây là lịch hoạt động của các khách sạn và nhà nghỉ Hãy liên lạc đến các khách sạn và nhà nghỉ để được hướng dẫn cụ thể [Suối nước nóng đi về trong ngày] Tắm trong ngày: từ ngày 20 tháng 4 sẽ đóng cửa tất cả các địa điểm ở Nyuto Onsenkyo (dự kiến ​​đến ngày 6 tháng 5) Tắm so sánh nhiều địa điểm: từ ngày 20 tháng 4 sẽ không có dịch vụ vận chuyển (có thể đến sau ngày 6 tháng 5) [Khách sạn và Nhà nghỉ] Myonoyu sẽ đóng cửa từ ngày 18 tháng 4 (dự kiến ​​đến ngày 6 tháng 5) Tsuru no Yu Onsen đóng cửa từ ngày 20 tháng 4 (bao gồm cả Nhà nghỉ Yamanoyado, dự kiến đến ngày 31 tháng 5) Sonroku Onsen, đóng cửa từ ngày 20 tháng 4 (dự kiến ​​đến ngày 6 tháng 5) Kaniba Onsen đóng cửa từ ngày 20 tháng 4 (dự kiến ​​đến ngày 6 tháng 5) Kuroyu Onsen đóng cửa từ ngày 20 tháng 4 (dự kiến ​​đến ngày 6 tháng 5) Ogama Onsen đóng cửa từ 20 tháng 4 (dự kiến ​​đến ngày 6 tháng 5) Kyukamura: Rút ngắn thời gian kinh doanh (đang xem xét việc đóng cửa toàn bộ )

Nguồn: Suối nước nóng Nyuto Onsengo, Hiệp hội suối nước nóng Nyuto facebook:@nyutoonsen