Di sản văn hóa thế giới Nikko Toshogu tiếp tục đình chỉ thời gian vào tham quan

Để đối phó với vi rút corona chủng loại mới, chính phủ Nhật Bản đã phát lệnh “Tuyên bố tình trạng khẩn cấp" và Thống đốc tỉnh Tochigi cũng đã ban hành “Thông điệp yêu cầu hạn chế đi ra ngoài". Cùng với việc này, để ngăn chặn sự truyền nhiễm lây lan của căn bệnh này và bảo vệ cuộc sống của mọi người, Nikko Toshogu đã dừng việc tiếp nhận khách tới tham quan từ ngày 14 đến 22 tháng 4. Nhưng sau khi việc “Tuyên bố tình trạng khẩn cấp" đã được mở rộng trên toàn quốc vào ngày 16 tháng 4 thì Nikko Toshogu cũng đã kéo dài thời gian không tiếp nhận khách tham quan đến ngày 6 tháng 5.

Nguồn: Nikko Toshogu http://www.toshogu.jp/