Hủy tạm thời Lễ hội Tokushima Awaodori 2020

Văn phòng quản lý Awaodori đã thông báo quyết định hủy tổ chức lễ hội Awaodori 2020 do không thể đảm bảo an toàn cho tất cả khán giả và vũ công trong bối cảnh vi rút corona chủng loại mới đang lây lan trên toàn thế giới và tại Nhật cũng chưa có chiều hướng thuyên giảm rõ rệt.

Nguồn: Văn phòng quản lý Awa Odori  https://www.awaodori.tokushima.jp/