Tokyo Disneyland/ Tokyo DisneySea Gia hạn lại thời gian đóng cửa tạm thời

Cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù Công Ty điều hành Tokyo Disney Resort là Oriental Land Co.,Ltd đã quyết định mở cửa lại 2 khu vui chơi vào giữa tháng 5, nhưng do việc Chính Phủ gia hạn thêm thời gian “tuyên bố tình trạng khẩn cấp" nên sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới khi Chính Phủ thông báo lại thời gian chính thức của việc “tuyên bố tình trạng khản cấp". Ngoài ra, Việc khai trương khu vui chơi mới quy mô lớn của Tokyo Disneyland sẽ được công bố sau khi khởi động lại cả hai khu vui chơi.

Nguồn: Khu nghỉ dưỡng Tokyo Disney https://www.tokyodisneyresort.jp/