Chợ cá Nakaminato hoạt động trở lại

“Chợ cá Nakaminato", được gọi là chợ hải sản du lịch, đã hoạt động trở lại vào ngày 18/ tháng 5. Chợ đã ngừng hoạt động 1 thời gian dài để ngăn chặn sự lây lan của vi rút corona. Tuy nhiên, các cửa hàng sẽ tiếp tục hoạt động trong khi thực hiện triệt để các biện pháp chống lại việc lây lan vi rút Corona.

Nguồn : Chợ cá Nakaminato http://www.nakaminato-osakanaichiba.jp/