Tháp canh Tenshukaku thành Osaka mở cửa trở lại

Tháp canh Tenshukaku của thành Osaka đã mở cửa lại từ ngày 20 tháng 5. Trước đó, từ ngày 29 tháng 2 tháp canh này đã tạm thời đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của vi rút corona chủng loại mới. Tuy nhiên, một số bộ phận vẫn tiếp tục đóng cửa để ngăn ngừa sự lây lan của vi rút.

■ Các sự kiện và bộ phận tạm ngừng hoạt động : Dịch vụ thuê máy hướng dẫn (trong thời điểm hiện tại) Trải nghiệm đội mũ Kabuto và mặc thử Jinbaori (trong thời gian hiện tại)

Nguồn: Tháp canh thành Osaka https://www.osakacastle.net/