Chùa Ninnaji di sản văn hóa Thế giới đã hoạt động trở lại

Kyoto Ninnaji

Từ ngày 22 tháng 5 (thứ sáu) trở đi, Chùa Ninnaji đã trở lại hoạt động bình thường sau khi đình chỉ việc tham quan tòa nhà chính điện vào ngày 17 tháng 4 khi Chính Phủ “Tuyên bố tình trạng khẩn cấp" do ảnh hưởng của virut corona chủng loại mới gây ra. Ngoài ra, việc tổ chức tham quan Reihokan dự định khai mạc đặc biệt vào mùa hè từ ngày 21 tháng 7 đến 31 tháng 8 (đóng cửa vào thứ Hai) cũng sẽ thiết lập hạn chế tối đa 40 khách cùng lúc trong tòa nhà.

【Địa điểm】Chùa Ninnaji

【Ngày và giờ】Từ ngày 22 tháng 5 năm 2020 (Thứ sáu)

【Thời gian tham quan】10:00 đến 16:00 (nhận khách đến 15:30)

Nguồn: Chùa Sohonzan Ninnaji http://www.ninnaji.jp/