Đài quan sát Tháp Tokyo đã mở cửa trở lại

Theo thông báo của Tháp Tokyo, từ ngày 28 tháng 5 (thứ năm) đài quan sát sẽ mở cửa trở lại để đón nhận du khách đến tham quan.

Thời gian mở cửa từ sau ngày 28 tháng 5

* Tạm thời sẽ rút ngắn thời gian mở cửa

■Main Deck (khu vực 150m) :

Từ 9:00 đến 21:00 (giờ cuối nhận khách 20:30)

■Cầu thang đi bộ bên ngoài * từ 28 tháng 5 đến 14 tháng 6:

Từ 9:00 đến 20:00 (giờ cuối nhận khách 20:00) * Sẽ đình chỉ khi thời tiết xấu

■Top Deck (khu vực 250m):"Thang máy chuyên dụng cho khách du lịch đoàn" *từ 28 tháng 5 đến 14 tháng 6

Từ 9:00 đến 21:00 (giờ cuối nhận khách 20:15)

■Cửa hàng OFFICIAL SHOP

・Foot Town tầng 3 “GALAXY" 9:00 đến 20:30

・Main Deck tầng 2 “THE SKY" : Tạm thời ngưng hoạt động

Nguồn: Tokyo Tower https://tdt.tokyotower.co.jp/index.html