Tokyo Skytree đã mở cửa trở lại

Tháp Tokyo Skytree

Từ hôm nay 01/06/2020 Tháp Tokyo Skytree đã hoạt động trở lại.

Tháp Tokyo Sky Tree đã tạm thời đóng cửa kể từ ngày 1 tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của virut Corona (COVID-19), nhưng từ hôm nay sẽ mở cửa trở lại nhưng rút ngắn thời gian mở cửa theo chỉ thị của Chính phủ và chính quyền địa phương.

■Giờ mở cửa

9:00 – 21:00 (nhận khách trước 20:00) *Lịch hoạt động tạm thời

■Bán vé

・Vé trong ngày: bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 1 tháng 6

・Vé chỉ định ngày và giờ: bắt đầu từ 12:00 giờ ngày 8 tháng 6 (Thứ Hai) cho vé váo ngày 10 tháng 6 (Thứ Tư)

・Vé đoàn: Thông tin sẽ được công bố trên trang web ngay sau khi có quyết định

Nguồn : Tokyo Sky Tree http://www.tokyo-skytree.jp