Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen mở cửa trở lại

Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen đã tạm thời đóng cửa từ ngày 27 tháng 3 (thứ Sáu) để ngăn chặn sự lây lan của vi rút CORONA (COVID-19). Từ ngày 2 tháng 6, do Chính Phủ đã hủy bỏ tình trạng khẩn cấp nên công viên đã mở cửa lại cho khách tới tham quan.

■Thời gian mở cửa lại

Từ 9:00 ngày 2 tháng 6 (thứ ba)

■Tình trạng mở cửa của các cửa hàng trong công viên

・Nhà hàng / Cafe: chỉ bán take-out: Bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 (Thứ ba), Từ tháng 7 trở đi sẽ sử dụng được trong cửa hàng

・Cửa hàng tạp hóa : Bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 (Thứ ba)

・Starbucks Coffee Shinjuku Gyoen store: chỉ bán Take-out : Bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 (Thứ ba),Từ tháng 7 trở đi sẽ sử dụng được trong cửa hàng

・Nhà kính: Mở cửa từ ngày 16 tháng 6 (thứ ba)

・Trung tâm thông tin, Kyu-Gokyu-sho: Dự kiến ​​mở cửa từ tháng 7

Nguồn : Vườn quốc gia Shinjuku Gyoen https://fng.or.jp/shinjuku/