Bảo tàng Quốc gia Tokyo mở cửa trở lại

Kể từ ngày 27 tháng 2 sau một thời gian dài đóng cửa để tránh sự khuếch tán vi rút CORONA trên diện rộng thì vào ngày 2 tháng 6 trở đi, Bảo tàng Quốc gia Tokyo sẽ mở cửa trở lại cho khách tới tham quan do Chính Phủ đã bãi bỏ tình trạng khẩn đối với các khu vực chung quanh Tokyo. Các biện pháp dự phòng để ngăn ngừa lây nhiễm sẽ được thực hiện triệt để và việc vào cửa sẽ phải đăng ký trực tuyến.

■Hướng dẫn vào cổng

・Cần phải đặt vé vào cổng trực tuyến trước khi đến (vé chỉ định ngày giờ).

・Giờ mở cửa trong thời gian này là từ 10:30 đến 16:00 (nhận khách trước 15:30)

・Phí vào cổng người lớn là 1.000yên và sinh viên đại học là 500yên.

・Hiện tại mở cửa tầng 1 của Tòa nhà Honkan (phòng 11, phòng 12, phòng 13, phòng 16, phòng 18), phòng triển lãm khảo cổ của Tòa Heiseikan và tầng 1 của tòa nhà Horyuji Homotsukan.

・Các ngày nghỉ trong tháng 6 là ngày 1 (thứ Hai), ngày 8 (thứ Hai), ngày 9 (thứ ba), ngày 15 (thứ Hai), ngày 16 (thứ ba), ngày 22 (thứ Hai), ngày 23 (thứ ba), ngày 29 (thứ Hai).

Nguồn : Bảo tàng Quốc gia Tokyo https://www.tnm.jp/