Sở thú Ueno mở cửa trở lại

Sở thú Ueno mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 23 tháng 6 sau gần 4 tháng đóng cửa. Cùng việc hoạt động trở lại, để đảm bảo an toàn cho người trông nui thú, phòng chống việc lây lan vi rút CORONA, giảm sự đông đúc của các cơ quan giao thông công cộng, Sở thú Ueno cũng sẽ rút ngắn thời gian mở cửa trong 1 thời gian này và hạn chế số người đến tham quan bằng cách triển khai hệ thống phát hành vé điều chỉnh người vào. Cần phải đặt trước vé điều chỉnh trước khi đến (chỉ vào cổng theo chế độ đặt vé trước).

Ngày hoạt động trở lại : 23 tháng 6 năm 2020 (thứ ba)

Giờ mở cửa : 10:00 đến 16:00 (vào cổng trước 15:00) Chú ý : khác với giờ mở cửa thường xuyên

Giới hạn số người vào cổng : 4000 người/ngày (theo thứ tự đặt vé điều chỉnh)

Cổng vào : Chỉ vào được từ cổng trước của công viên phía đông. Có thể ra về từ các cổng khác.

Nguồn Sở thú Ueno https://www.tokyo-zoo.net/zoo/ueno/